Prijava u Addiko EBank i
Addiko Business EBank

EN

Addiko EBank i Addiko Business EBank
stranicama možete pristupiti
kao ovlašteni korisnik.


Građani
+387 (0) 51 951 000
info.rs.ba@addiko.com

Pravna lica
+387 (0) 51 951 000
ebanking.rs.ba@addiko.com

Addiko Bank a.d.
Aleja Svetog Save 13, 78 000 Banja Luka